Sundsbergs Gård

Sundsbergs gård byggdes i mitten av 1700-talet och finns bevarad med ett gårdsmuséum och en textilkammare. Här finns också en konsthall och ett café samt lokaler av olika storlek att hyra, inklusive vinkällare.

Kaféet och konsthallen har öppet onsdag till söndag 12 – 16 året runt.
Våra muséer är öppna sommartid och efter bokning. 

Lokaler att hyra

Vi här även lokaler att hyra för fester och sammankomster, året runt. Läs mer om lokaler att hyra här

Aktuell utställning i Konsthallen

NFK,s höstsalong, Jubeleumsutställning 50 år.

Vernissage lördag den 4 oktober kl 12.00

Utställningen håller på till den 26 oktober.

 

Nästa utställning: Margaretha Runvik och Ellinor Henriksson

"Fantasi, kreativitet och kärlek"                                                          1 November till december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaansvarig: Kristina Magnusson Sidan granskad/uppdaterad: 30 september 2014

Kontakt

Sundsbergs Gård
E-post: sundsbergsgard@sunne.se
Tel: 0565 -103 63
Besök: Ekebyvägen
Adress: Sundsbergs gård, 686 35 Sunne

www.sunne.se/sundsbergsgard

Gården hittar du bakom Hotell Selma Lagerlöf

Kicki Magnusson
Kicki Magnusson och AnnaBell Sandin jobbar på Sundsbergs gård. kristina.magnusson@sunne.se.

Verksamhetsansvarig är Elisabeth Olsson. Tele: 0565-164 20,
Eposta elisabeth.ohlson@sunne.se 

Björne i Gösta Berlings saga

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggddes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976. De omfattande museisamlingarna kommer till störst del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.

EPiTrace logger