Dagens post, diarium

Dagens post är en lista på de handlingar som är skickade till eller från kommunen varje dag. Listan visar kommunstyrelsens post de 14 senaste dagarna. Under semesterperioden finns dagens post tillgänglig på kommunkansliet, Kvarngatan 4.

Offentliga handlingar

Den post som kommer till Sunne kommun är till största delen offentliga handlingar, det vill säga vem som helst får ta del av dem. Vill du veta mer om något ärende som finns i postlistan ska du kontakta någon av kommunens nämndsekreterare, se kontaktinformation i högerspalten.

Du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna och läsa dokumenten. 

Faktaansvarig: Gunilla Nyström Sidan granskad/uppdaterad: 10 mars 2014

Kontakt

Nyström Gunilla
kommunsekreterare

Hugosdotter Åsa
socialförvaltningen

Granholm Gun-Britt
bildningsnämnden

Maria Fahlander
miljö- och byggnadsnämnden

Lundgren Maria
räddningsnämnden

EPiTrace logger