Biltvätt

Hör du till dem som tvättar bilen hemma på gatan?

Att tvätta sin bil på gatan förorenar både mark och vatten. I de svenska vattendragen rinner det uppskattningsvis 2 000 ton olja, drygt fem ton tungmetaller och 5 000 ton rengöringskemikalier per år som följd av biltvättar som sker hemma i närheten av dagvattenbrunnar.

Att tvätta bilen hemma på gatan är något som Sunne miljöenhet starkt avråder från. Det är acceptabelt att spola av sin bil hemma om man ställt bilen på en gräsbevuxen plats där vattnet inte rinner direkt till dagvattenbrunnen. Vid hemmatvätt ska miljögodkänt schampo användas. Avfettningsmedel ska inte användas!

Att föredra är att den som vill tvätta bilen själv åker till en gör-det-själv hall där anläggningen är kopplad till en oljeavskiljare. Att tvätta bilen oftare gör att man inte behöver använda så starka rengöringsmedel för att få bilen ren. Det bästa är att använda sig av en automattvätt, där doseringen blir korrekt med rengöringsmedlen som är miljögodkända och i bästa fall återcirkulerar vattnet som används i automattvätten.     

Faktaansvarig: Helene Bergman Sidan granskad/uppdaterad: 3 april 2012

Kontakt

Helene Bergman
Miljöinspektör
E-post: helene.bergman@sunne.se
Tel: 0565-160 61, 072-201 59 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljöenheten
EPiTrace logger