En person som inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarnämnden ser till att det här sköts rätt.

Vuxna och barn

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt de regler och lagar som finns för godmanskap och förvaltarskap. Nämnden har tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.  
Behöver du hjälp eller har frågor om godmanskap/förvaltarskap/förmynderskap så ska du kontakta Eva eller Christina, se kontaktinformation i högerspalten.

De regler som berör överförmyndarverksamheten kan du läsa om i föräldrabalken kap 11-16, se länkar i högerspalten. Det finns andra lagar som också berör området, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarnämndens verksamhet kontrolleras av länsstyrelsen.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Frivilliga samhällsarbetare

Det finns en förening för alla som har uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Genom föreningen kan man få råd, stöd och teckna försäkringar.
Till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Till kontaktinformation för den lokala föreningen i Fryksdalen: Fryksdalens frivilliga samhällsarbetare