På de här sidorna får du en översiktlig presentation av skolorna och undervisningsmöjligheterna i Sunne kommun, samt viktiga gemensamma fakta som gäller för alla skolorna.

Det finns små skolor i många av våra byar och vi har en av Sveriges modernaste högstadieskolor. Sunne gymnasieskola består av SG/Broby och SG/Södra Viken. Här finns också en yrkeshögskola som verkar i nära samarbete med en av kommunens starka näringar: den grafiska industrin. 

Kontakt

Anna Ullenius
Tf verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

I Sunne finns små skolor i många av våra byar och vi har en av Sveriges modernaste högstadieskolor. På gymnasienivå finns tre skolor som även erbjuder kvalificerad yrkesutbildning i nära samarbete med kommunens starka näringar: skog, grafisk industri...