Våra elevbostäder ägs av Sunne Bostads AB. Här bor elever som läser på SG/Broby, Brobygrafiska och SG/Södra Viken, både gymnasieelever och yh-elever. Här finns information om utbudet och du kan söka elevbostad.

Elevbostad Sörgården

I Sunne finns det många trivsamma områden för dig som studerar att bo på, nära till centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter.
För ökad trivsel och trygghet så bevakar Q-Security områdena där elevbostäderna ligger. Fritidsledare finns på området kvällstid måndag-torsdag.
Sök elevboende så fort du har sökt utbildning!

Här finns vårt utbud av elevbostäder

Här gör du din ansökan

Kontakt

Ewa Olsson 
Internatföreståndare
E-post: ewa.e.olsson@sunne.se
Tel: 0565-15554
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35, 686 80 Sunne

Viktig information!

Ansök till elevbostad så snart du har anmält dig till utbildningen.
Till ansökan elevbostad