Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för de frågor som rör miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och bygglovgivning.

TistelMål för nämndens verksamheter

  • Miljö- och hälsoskydd
    Genom myndighetsutövning, rådgivning och information jobbar kommunen för en god miljö, ett gott  hälsoskydd, samt att livsmedel är tjänliga och av god kvalitet.
  • Fysisk planering
    Kommunen ska ha god planberedskap för en lämplig utveckling av kommunen. Den fysiska planeringen skall resultera i en god samhälls- och landskapsmiljö.
  • Bygglov
    Genom myndighetsutövning och rådgivning ska kommunen verka för en god byggnadskultur och ett kretsloppsanpassat byggande. Verksamheten ska hålla hög servicenivå.

Nämndens sammansättning

Miljö- och byggnadsnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod. Av styrelsens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande som leder nämndens arbete. Information om ledamöterna hittar du till höger på sidan.

Sammanträden och protokoll

Nämnden sammanträder tio gånger per år och samtliga ärenden förbereds i ett beredningsmöte som hålls veckan före. Mer om sammanträdestider, protokoll och kallelser hittar du med hjälp av länken till höger på sidan.

Den kommunala servicen; miljö och hälsoskydd, fysisk planering och bygglov 

Verksamheten som bedrivs finns utförligt beskriven på webbplatsen, du hittar enklast dit med hjälp av länkarna till höger på sidan.

Publicerad/uppdaterad av: Maria Fahlander Sidan granskad/uppdaterad: 9 april 2013

Kontakt

Arne Olsson
ordf i miljö- och byggnadsnämnden
E-post: arne.mbn@sunne.se
Tel: 0565-162 13, 070-632 26 90
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

EPiTrace logger